Hướng dẫn Active Windows 10 đơn giản (Mọi phiên bản)

 

Active window 10 đơn giản

| Mở đầu

Xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại với bài viết mới nhất của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách Active Windows 10 mới nhất, chỉ cần thao tác vài bước đơn giản là xong.| Hướng dẫn Active Windows 

Activate Windows 10 bản quyền kỹ thuật số (KMS)

Sử dụng Script tự động kích hoạt Windows 10 bản quyền (khuyến nghị sử dụng)

Bước 1: Bạn tạo một cặp tài liệu dạng văn bản có đuôi .txt bằng cách click chuột phải vào màn hình Desktop > New > Text Documents.

Bước 2: Bạn mở file vừa tạo, dán đoạn code bên dưới vào rồi lưu lại với đuôi .cmd.

 @echo off
title Activate Windows 10 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 10 Home&echo - Windows 10 Professional&echo - Windows 10 Education&echo - Windows 10 Enterprise&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "home" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "education" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "10 pro" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC >nul&goto skms) else (goto notsupported)
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=sv9.uk.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS%:1688 >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul


Lưu dưới dạng .cmd


Bước 3: mở file vừa lưu với quyền Administrator (click chuột phải và chọn Run as administrator) và chờ đợi quá trình kích hoạt cho đến khi màn hình hiện thông báo Product activated successfully là bạn đã kích hoạt thành công.

Hình ảnh : Thông báo kích hoạt thành công

Lưu ý: đối với những phiên bản Windows mới nhất bạn nên tắt phần mềm diệt virus và Windows Defender Antivirus đi để tránh bị xóa mất file activate. Bên cạnh đó, hãy chắc chắn rằng Windows Update và kết nối mạng của bạn ổn định. Nếu không thì phương pháp này sẽ không thể thực hiện được.

Cách 3: kích hoạt bản quyền Windows 10 thủ công (khuyến nghị sử dụng)

Bước 1: bạn gõ “cmd” vào thanh tìm kiếm và mở Command Prompt với quyền quản trị (Administrator).

Bước 2: sử dụng lệnh slmgr /ipk keywindows10 (bạn dùng key tương ứng với phiên bản mình sử dụng) để cài đặt khóa cấp phép rồi nhấn Enter.

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows 10 Pro: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Ví dụ :

  slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  
Bước 3: đặt địa chỉ trỏ đến máy chủ KMS.

Bạn nhập tiếp dòng lệnh sau rồi nhấn Enter:

  slmgr/skms kms7.msguides.com
  
slmgr/skms s8.uk.to

slmgr/skms sv9.uk.to

Bạn chạy 1 trong 3 dòng lệnh trên, nếu dòng lệnh nào đó bạn nhập chưa kết nối thành công do quá tải máy chủ thì bạn dùng dòng tiếp theo để thay thế cho đến khi hiển thị thông báo sau, nhấn OK để tiếp tục bước kế tiếp.

Lệnh kết nối máy chủ

Bước 4: cuối cùng bạn sử dụng lệnh:
  slmgr /ato
  
Hệ thống hiện thị thông báo như sau là bạn đã Activate Windows 10 thành công.

Kích hoạt thành công

Ghi chú: nếu bạn gặp lỗi The connection to KMS server failed! thì điều này có nghĩa là máy chủ đang quá tải. Bạn chỉ việc thử lại vài lần là được hoặc bạn có thể chuyển sang khung giờ khác để kích hoạt.

Để kiểm tra trạng thái kích hoạt của Windows 10 bạn vào phần Settings > Update & Security > Activation. 

Vậy là đã kích hoạt Windows 10 thành công rồi nhé. Đơn giản mà phải không các bạn, nếu có gặp sự cố gì thì cứ bình luận bên dưới để được mình hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công.


Nguyễn Phi Khải

Xin chào, đây là lời nhắn tự động. Mình là Nguyễn Phi Khải, người có trách nhiệm quản lý website khaiphinguyen, bạn có thắc mắc gì hãy bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé.

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn