Tổng hợp các phím tắt Microsoft Excel 2016

 


Dưới đây là tổng hợp các phím tắt Microsoft Excel 2016, mình có tham khảo trên mạng và đem về chia sẻ cho các bạn nào chưa biết, các bạn có thể xem bảng bên dưới để biết tổ hợp của các phím tắt nhé.

Tổng hợp các phím tắt Microsoft Excel 2016
STT Phím tắt Tác dụng
1 ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
2 Home Di chuyển đến ô đầu tiên của một hàng trong bảng tính
3 Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
4 Ctrl + Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
5 Ctrl + Home Di chuyển đến ô đầu tiên của một hàng trong bảng tính
6 Ctrl + End Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính
7 Ctrl + A Chọn toàn bộ vùng bảng tính
8 Ctrl + D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
9 Ctr + G Hiển thị hộp thoại GoTo
10 Ctrl + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
11 Alt + Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
12 Alt + = Chèn công thức AutoSum
13 Shift + mũi tên Chọn nhiều ô trong bảng tính
14 Shift + home Mở rộng vùng được chọn về ô đầu tiên của hàng
15 Shift + Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
16 Shift + Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
17 = Bắt đầu một công thức
18 F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
19 F3 Dán một tên đã đặt trong công thức
20 F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
21 Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn
22 Shift + F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
23 Ctrl + ; Cập nhật ngày tháng
24 Ctrl + K Chèn một Hyperlink
25 Ctrl  + ’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
26 Ctrl+1 Hiển thị hộp thoại Format Cell
27 Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
28 Ctrl + Shift + ” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
29 Ctr + Shift + F Hiển thị hộp thoại Format Cells có Tab Font đang hoạt động
30 Ctr + Shift + ! Định dạng số thập phân với 2 số sau dấu phẩy
31 Ctrl + Shift + ~ Định dạng số kiểu General
32 Ctrl + Shift + $ Định dạng số kiểu tiền tệ với hai chữ số thập phân
33 Ctrl + Shift + % Định dạng số kiểu phần trăm (không có chữ số thập phân)
34 Ctrl + Shift + ^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
35 Ctrl + Shift + # Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
36 Ctrl + Shift + ? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
37 Ctrl + Shift + & Thêm đường viền ngoài
38 Ctrl + Shift +  – Bỏ đường viền
39 Ctrl + B Bật tắt chế độ đậm, không đậm
40 Ctrl + I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
41 Ctrl + U Bật tắt chế độ gạch dưới
42 Ctrl + 5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
43 Ctrl + 9 Ẩn dòng
44 Ctr + 0 Ẩn cột
45 Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn
46 Ctrl + Shift + ) Hiển thị cột ẩn
47 Shift + Space Chọn hàng
48 Ctr + Space Chọn cột


Mình chỉ tổng hợp được vậy thôi, bạn nào biết thêm thì bình luận bên dưới cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.
Nguyễn Phi Khải

Xin chào, đây là lời nhắn tự động. Mình là Nguyễn Phi Khải, người có trách nhiệm quản lý website khaiphinguyen, bạn có thắc mắc gì hãy bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn